Close

Beste Patiënten

 We zijn blij dat we veilig hebben kunnen starten vanaf 8 mei .

We hebben nog steeds strikte corona-richtlijnen en een aangepaste agenda opgemaakt:

             We ontsmetten steeds alles en verluchten regelmatig .

             Kom binnen langs voor en buiten langs achter indien mogelijk

 

We vragen ook aan iedere patiënt :

             Neem een mondmasker mee van thuis en doe het aan bij binnenkomen .

             Was direct uw handen aan de wasbak bij binnenkomen en droog af met uw eigen handdoek 

             Neem  ook uw eigen handdoek mee voor op de behandeltafel

             Kom op tijd maar maximum 2 minuten te vroeg ( om de tijd in de wachtkamer zo kort mogelijk te houden )

             Kom niet naar de praktijk indien u zich niet goed voelt ( koorts / vermoeidheid / moeilijke ademhaling )

 

We hanteren deze strikte maatregelen om alles veilig te laten verlopen en  iedereen te beschermen

We danken jullie voor jullie begrip en medewerking

Kine-corner team